Latest Post:
Loading...

Teacher’s Guidebook Grade (1, 2, 3, 4, 7, 9) Download

 CDC library मा भर्खरै अपलोड भएका १, २, ३, ४, ७, ९, कक्षाका विभिन्न विषयका शिक्षक निर्देशिका, डाउनलोड गर्न सम्बन्धित विषयकको लिङ्कमा click गर्नुहाेला । कक्षा १ 

Teacher's Guide Class 1 My English

शिक्षक निर्देशिका कक्षा १ मेरो नेपाली शिक्षक Teacher

शिक्षक निर्देशिका कक्षा १ हाम्रो सेरोफेरो

शिक्षक निर्देशिका कक्षा १ मेरो गणित

कक्षा २

शिक्षक निर्देशिका मेरो गणित कक्षा - २, २०७९ 

Teacher's Guide Class 2 My English

शिक्षक निर्देशिका कक्षा २ हाम्रो सेरोफेरो

शिक्षक निर्देशिका कक्षा २ मेरो गणित

शिक्षक निर्देशिका कक्षा २ मेरो नेपाली शिक्षक Teacher

कक्षा ३

शिक्षक निर्देशिका मेरो गणित कक्षा - ३, २०७९

शिक्षक निर्देशिका कक्षा ३ हाम्रो सेरोफेरो

शिक्षक निर्देशिका कक्षा ३ मेरो गणित

शिक्षक निर्देशिका कक्षा ३ मेरो नेपाली

शिक्षक निर्देशिका कक्षा ३ अंग्रेजी

कक्षा ४

शिक्षक निर्देशिका विज्ञान तथा प्रविधि कक्षा - ४ (२०८०) 

शिक्षक निर्देशिका अंग्रेजी कक्षा - ४ (२०२३) 

कक्षा ७

शिक्षक निर्देशिका कक्षा - ७ विज्ञान तथा प्रविधि, २०८० 

शिक्षक निर्देशिका अंग्रेजी कक्षा - ७ (२०२३) 

कक्षा ९

शिक्षक निर्देशिका कक्षा - ९ विज्ञान तथा प्रविधि, २०८०  शिक्षक Teacher

शिक्षक निर्देशिका कक्षा - ९ गणित, २०८०


Post a Comment